T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

George Skou 2016

Datum:  25 Augustus 2016
Beoordelaars: K Derksen & M Nel (Jnr)
8 Vertoners & 63 Diere

Superkoei

Naam:  MILAGRO MANDY 1124
ID: 
ACM1124
Eienaar: 
ANDREW MASTERSON FAMILY TRUST

Senior Kampioen Koei

Naam:  VAN-IMHOFF MIEKE
ID: 
VIS093
Eienaar: 
PG LOUBSER

Reserwe Senior Kampioen Koei

Naam:  KYKSIM KS1210
ID: 
KS1210
Eienaar: 
BM BOTHA

Junior & Groot Kampioen Koei

Naam:  SIMBERG Missa (AI)
ID: 
JS1413
Eienaar: 
JD BERGER

Reserwe Junior & Reserwe Groot Kampioen Koei

Naam:  MILAGRO SANDRA 1428
ID: 
ACM1428
Eienaar: 
ANDREW MASTERSON FAMILY TRUST

  

Senior Kampioen Bul

Naam:  STANSIM ROOILEEU
ID: 
CSS1247
Eienaar: 
STANSIM SIMMENTALERS

Reserwe Senior Kampioen Bul

Naam:  MILAGRO MELBOURNE 1332
ID: 
ACM1332
Eienaar: 
ANDREW MASTERSON FAMILY TRUST

Junior & Groot Kampioen Bul

Naam:  LOCHEIM HENRO
ID: 
WDW1476
Eienaar: 
HW DE WAAL

Reserwe Junior & Reserwe Groot Kampioen Bul

Naam:  NOOIENSDAM JOE
ID: 
NDS153
Eienaar: 
LJ LESCH JNR

BLUP Kampioen

Naam:  VAN-IMHOFF GERRIE
ID: 
VIS1424
Eienaar: 
PG LOUBSER

 
 

Meeste punte vir:

ALGEHEEL:
1) BM Botha, George
2) Stansim Simmentalers, Faerie Glen
3) Andrew Masterson Family Trust, Humansdorp

GROEPE:
1) Stansim Simmentalers, Faerie Glen
2) BM Botha, George
3) Andrew Masterson Family Trust, Humansdorp

VROULIK:
1) BM Botha, George
2) Stansim Simmentalers, Faerie Glen
3) Andrew Masterson Family Trust, Humansdorp

BULLE:
1) HW de Waal, Moorreesburg
2) BM Botha, George
3) Badsberg Stoet, Rawsonville

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes