T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

George Skou 2015

Datum:  27 - 29 Augustus 2015
Beoordelaars: 
JH van Biljon & H van der Merwe
6 Vertoners - 52 Diere

JUNIOR & RESERWE GROOT KAMPIOEN BUL

Naam:  Bothasim Petka
ID: 
BMB1386
Eienaar: 
BM Botha

RESERWE JUNIOR KAMPIOEN BUL

Naam:  Kyksim Dope
ID: 
KS142
Eienaar: 
Streicher Swart

SENIOR & GROOT KAMPIOEN BUL

Naam:  Milagro Keizer 1122 (AI)
ID: 
ACM1122
Eienaar: 
Andrew Masterson Family Trust

RESERWE SENIOR KAMPIOEN BUL

Naam:  Stansim Ganzbel P (AI)
ID: 
CSS10168
Eienaar: 
Stansim Simmentalers

BLUP KAMPIOEN BUL

Naam:  Simberg Kaino (AI)
ID: 
JS139
Eienaar: 
JD Berger

  
RESERWE BLUP KAMPIOEN BUL

Naam:  Badsberg Jan (AI)
ID: 
BBS1315
Eienaar: 
Badsberg Stoet

JUNIOR KAMPIOEN VERS

Naam:  Stansim Lucy
ID: 
CSS13216
Eienaar: 
Stansim Simmentalers

RESERWE JUNIOR KAMPIOEN VERS

Naam:  Badsberg Kenfred
ID: 
BBS1310
Eienaar: 
Badsberg Stoet

SENIOR & GROOT KAMPIOEN KOEI

Naam:  Simberg Rias *
ID: 
JS0910
Eienaar: 
JD Berger

SUPERKOEI, RESERWE SENIOR, RESERWE GROOT KAMPIOEN KOEI

Naam:  Milagro Mandy 1124
ID: 
ACM1124
Eienaar: 
Andrew Masterson Family Trust

  
     
SENIOR UIER KAMPIOEN KOEI

Naam:  Milagro Mandy 1124
ID: 
ACM1124
Eienaar: 
Andrew Masterson Family Trust

JUNIOR UIER KAMPIOEN KOEI

Naam:  Leeupoort PN1313
ID: 
PN1313
Eienaar: 
BM Botha

     
 
 

Meeste punte vir:

ALGEHEEL:
1) Stansim Simmentalers, Faerie Glen
2) BM Botha, George
3) Andrew Masterson Family Trust, Humansdorp

VROULIK:
1) Stansim Simmentalers, Faerie Glen
2) BM Botha, George
3) Andrew Masterson Family Trust, Humansdorp

BULLE:
1) BM Botha, George
2) Andrew Masterson Family Trust, Humansdorp
3) Badsberg stoet, Rawsonville

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes