T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

George Skou 2013

Beoordelaars Gert Nienaber en Dr JSH van der Lingen

 

BLUP Kampioen Bul

Naam:  Stansim CS11304
ID: 
CS11304

 

Reserwe Groot Kampioen Bul

Naam:  Milagro Keanu 1128 (AI)
ID: 
ACM1128
Eienaar: 
Andrew Masterson
Kontak:  +
27 82 321 1462

Reserwe Junior Kampioen Bul

Naam:  Kyksim Petka
ID: 
KS1125
Eienaar: 
BM Botha
Kontak:  +
27 82 440 2763

Reserwe Senior Kampioen Bul

Naam:  Simberg Balan
ID: 
JS1023
Eienaar: 
JD Berger
Kontak:  +
27 84 410 3703

  
Senior en Groot Kampioen Bul

Naam:  Stansim Jan Sak
ID: 
CSS09144
Eienaar: 
Stansim Simmentalers
Kontak:  +27 82 777 0250

Senior Kampioen Koei

Naam:  Simber Andau
ID: 
JS068
Eienaar: 
JD Berger
Kontak:  +
27 84 410 3703

Junior en Reserwe Groot Kampioen Koei

Naam:  Locheim Esma (AI)
ID: 
WDW113
Eienaar: 
HW de Waal
Kontak:  +27 82 783 0011

Reserwe Senior Kampioen Koei

Naam:  Milagro Sandra
ID: 
ACM0935
Eienaar: 
Andrew Masterson
Kontak:  +
27 82 321 1462

Reserwe Junior Kampioen Koei

Naam:  Stansim Berdette P
ID: 
CSS10216
Eienaar: 
Stansim Simmentalers
Kontak: 
+27 82 777 0250

  
   
Junior Uier Klas

Naam:  Milagro Mandy 1124
ID: 
ACM1124
Eienaar: 
Andrew Masterson
Kontak:  +
27 82 321 1462

Senior Uier Klas

Naam:  Van-Imhoff First Daugter (AI)
ID: 
VIS071
Eienaar: 
PG Loubser
Kontak: 
+27 82 368 9856 

Superkoei

Naam:  Leeupoort Mooiz
ID: 
PN08491
Eienaar: 
BM Botha
Kontak:  +
27 82 440 2763

   
 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes