T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

George Skou 2012

      ●  PDF Weergawe

Beoordelaars: 
Jan van Biljon (links) en Erich Schulenburg (regs)

Junior en Groot Kampioen Bul


Naam:
 
Milagro Joseph 1014
ID: 
ACM1014
Eienaar: 
Andrew Masterson
Kontak: 
+27 82 321 1462

BLUP, Reserwe Junior en Reserwe Groot Kampioen Bul

Naam:
 
Stansim Jan Sak
ID: 
CSS09144
Eienaar: 
Stansim Simmentalers
Kontak: 
+27 82 777 0250 
Reserwe BLUP Bul


Naam:  Badsberg Petria
ID: 
BBS1029
Eienaar: 
Badsberg Stoet
Kontak:  +27 82 895 5371 
Senior Kampioen Bul


Naam: 
Macarara Manga
ID: 
LH0891
Eienaar: 
Stansim Simmentalers
Kontak:
  +27 82 777 0250 
  
 
Reserwe Groot en Junior
Kampioen Koei

Naam: 
Milagro Mandy 0943
ID: 
ACM0943
Eienaar: 
Andrew Masterson
Kontak:  +27 82 321 1462
Reserwe Junior Kampioen Koei


Naam:
 
Milagro Sandra 0935
ID: 
ACM0935
Eienaar: 
Andrew Masterson
Kontak:  +27 82 321 1462
Super, Senior en Groot
Kampioen Koei


Naam:
 
Simberg Sabal
ID: 
JS083
Eienaar: 
JD Berger
Kontak:
 +27 84 410 3703 
Reserwe Senior Kampioen Koei


Naam:
 
Kyksim Lukbi
ID: 
KS0325
Eienaar: 
Streicher Swart
Kontak:
 +27 82 572 4759
 
 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes