T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

Frankfort Skou 2013

Beoordelaars J Herholdt en Herman van der Merwe Groot, Junior, BLUP en Interras Kampioen Bul

Naam:  Odensim Paul 3
ID: 
AGO10130
Eienaar: 
AG Odendaal
Kontak: 
+27 83 462 2148

Reserwe Groot en Reserwe Junior Kampioen Bul

Naam:  Rivervalley Hilton
ID: 
AB1124
Eienaar: 
PA Abrahamse
Kontak: 
+27 82 568 1212

Junior Kampioen Koei
   

Naam:  Lewenslus Ingbehei 2de
ID: 
JVL106
Eienaar:
 
JSH van der Lingen
Kontak: 
+27 82 490 5028

Reserwe Junior Kampioen
Koei

Naam:  Rivervalley Fancy
ID: 
AB1137
Eienaar: 
PA Abrahamse
Kontak: 
+27 82 568 1212

  
   
Senior, Groot en Interras Opperste Kampioen Koei

Naam:  Sersim Carlien
ID: 
SER0826
Eienaar: 
MJ Res
Kontak: 
+27 83 391 0798

Reserwe Senior en Reserwe Groot Kampioen Koei

Naam:  Lewenslus Penmir 2de
ID: 
JVL0627
Eienaar: 
 JSH van der Lingen
Kontak: 
+27 82 490 5028

Super Koei
    

Naam:  Rivervalley Tyra
ID: 
AB0830
Eienaar: 
PA Abrahamse
Kontak: 
+27 82 568 1212

   
 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes