T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

Frankfort Skou 2012

      ●  PDF Weergawe

Ortwen du Plessis (hoofgids) & Nico Venter en Danie Erasmus (beoordelaars) Junior & Groot Kampioen Bul
 

Naam:  Sersim Sadam
ID: 
SER0957
Eienaar: 
MJ Res, Heidelberg
Kontak: 
+27 83 391 0798

Reserwe Junior Kampioen Bul
 

Naam:  Odensim Strike
ID: 
AGO1029
Eienaar: 
AG Odendaal, Villiers
Kontak: 
+27 83 462 2148

Senior & Reserwe Groot Kampioen Bul

Naam:  Nawina Elter (P) 
ID: 
IP0725
Eienaar: 
Corne de Jager, Reitz
Kontak: 
+27 82 920 2998

Reserwe Senior Kampioen Bul

Naam:  Rivervalley Era
ID: 
AB0826
Eienaar: 
PA Abrahamse, Three Rivers
Kontak: 
+27 82 568 1212

  
BLUP Kampioen

Naam:  Lewenslus Pemzeg 2de
ID: 
JVL1022
Eienaar: 
JSH van der Lingen, Frankfort
Kontak: 
+27 82 490 5028 

Junior & Groot Kampioen Koei

Naam:  Lewenslus Pembena 2e
ID: 
JVL0913
Eienaar: 
JSH van der Lingen, Frankfort
Kontak: 
+27 82 490 5028 

Reserwe Junior & Reserwe Groot Kampioen Koei

Naam:  Sersim Gretchen
ID: 
SER0972
Eienaar: 
MJ Res, Heidelberg
Kontak: 
+27 83 391 0798

Senior Kampioen Koei

Naam:  Lewenslus Penbena
ID: 
JVL0224
Eienaar: 
JSH van der Lingen, Frankfort
Kontak: 
+27 82 490 5028 

Reserwe Senior Kampioen Koei

Naam:  Lewenslus Penmir 2de
ID: 
JVL0627
Eienaar: 
JSH van der Lingen, Frankfort
Kontak: 
+27 82 490 5028 

  
       
Superkoei

Naam:  Ashtonvale ODA
ID: 
AH0729
Eienaar: 
N van Heerden, Bethlehem
Kontak: 
+27 72 207 1600

       
 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes