T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

Bloem Skou 2016

Datum:  28 April 2016
Beoordelaars: 
Jan van Biljon & Pieter Oelofse
4 Vertoners - 24 Diere

Senior Kampioen en Groot Kampioen Koei

Naam:  Rivervalley Christy
ID: 
AB0845
Eienaar: 
P A Abrahamse

Reserwe Senior Kampioen Koei

Naam:  Leeupoort PN11550
ID: 
PN11550
Eienaar: 
P J Nienaber

Reserwe Junior Kampioen en Junior Uier Kampioen

Naam:  LEEUPOORT PN13563
ID: 
PN13563
Eienaar: 
P J Nienaber

Senior Uier Kampioen en Superkoei

Naam:  Rivervalley Becky
ID: 
AB0633
Eienaar: 
P A Abrahamse

Junior Kampioen en Reserwe Kampioen Koei

Naam:  LEEUPOORT PN13132
ID: 
PN13132
Eienaar: 
PJ Nienaber

         
 
Senior Kampioen en Reserwe Groot Kampioen Bul

Naam:  SALERIKA BUURMAN
ID: 
UG12144
Eienaar: 
Tendele Farms Trust

Junior Kampioen en Groot Kampioen Bul

Naam:  LEEUPOORT PN146
ID: 
PN146
Eienaar: 
PJ Nienaber

Reserwe Junior Kampioen en BLUP Kampioen Bul

Naam:  NAWINA RON
ID: 
IP145
Eienaar: 
Maas-Familie

Fase C Kampioen Bul

Naam:  TENDELE LN15016
ID: 
LN1516
Eienaar: 
Tendele Farms Trust

 
 
 

Meeste punte vir:

ALGEHEEL:
1) Tendele Farms Trust, Senekal
2) PA Abrahamse, Three Rivers
3) PJ Nienaber, Rustenburg
4) Maas-Familie, Wesselsbron

GROEPE:
1) Tendele Farms Trust, Senekal

VROULIK:
1) Tendele Farms Trust, Senekal
2) PA Abrahamse, Three Rivers
3) PJ Nienaber, Rustenburg

BULLE:
1) Tendele Farms Trust, Senekal
2) Maas-Familie, Wesselsbron
3) PJ Nienaber, Rustenburg

VADERAFSTAMMELINGSGROEP bestaande uit drie dogters oor 15maande.
1) Simmchris Borniek, SEN0959, Tendele Farms Trust

VADERAFSTAMMELINGSGROEP bestaande uit drie seuns oor 12 maande.
1) Salerika Bravo, UG11209, Tendele Farms Trust

VADERAFSTAMMELINGSGROEP bestaande uit twee dogters (oor 15 maande) en twee seuns (oor 12 maande).
1) Salerika UG1225 B, UG1225, Tendele Farms Trust

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 




2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes