T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

Bloem Skou 2015

Datum:  30 April 2015
Beoordelaars:  Hannes Swanepoel
9 Vertoners - 41 Diere

JUNIOR & GROOT KAMPIOEN BUL

Naam:  Salerika Buurman
ID: 
UG12144
Eienaar: 
Tendele Farms Trust

RESERWE JUNIOR & RESERWE GROOT KAMPIOEN BUL

Naam:  Taaibosspruit Eendracht
ID: 
PJO134
Eienaar: 
Taaibosspruit Boerdery

BLUP KAMPIOEN BUL

Naam:  Tendele Topper
ID: 
LN1347
Eienaar: 
Tendele Farms

SENIOR, SUPERKOEI & SENIOR UIER KAMPIOEN KOEI

Naam:  Milagro Mandy 1124
ID: 
ACM1124
Eienaar: 
Andrew Masterson Family Trust

RESERWE SENIOR KAMPIOEN KOEI

Naam:  Simberg Rias *
ID: 
JS0910
Eienaar: 
JD Berger

  
     
JUNIOR, GROOT & JUNIOR UIER KAMPIOEN KOEI

Naam:  Taaibosspruit Dipsie
ID: 
PJO1265
Eienaar: 
Taaibosspruit Boerdery

RESERWE JUNIOR & RESERWE GROOT KAMPIOEN KOEI

Naam:  Taaibosspruit Jasmyn
ID: 
PJO1289
Eienaar: 
Taaibosspruit Boerdery

     
 
 

Meeste punte vir:


ALGEHEEL:
1) Tendele Farms Trust, Senekal
2) PA Abrahamse, Three Rivers
3) Taaibosspruit Boerdery, Lichtenburg

GROEPE:
1) Tendele Farms Trust, Senekal
2) PA Abrahamse, Three Rivers
3) LA Grey, Boons

VROULIK:
1) Legacy Trust, Danhof
2) PA Abrahamse, Three Rivers
3) Tendele Farms Trust, Senekal

BULLE:
1) Tendele Farms Trust, Senekal
2) PJ Nienaber, Rustenburg
3) KMF Farm Holdings (Pty) Ltd, Lichtenburg

MOEDERAFSTAMMELINGSGROEP bestaande uit twee kalwers, enige geslag (manlik ouer as 12 maande en vroulik ouer as 15 maande) van n koei wat nie in hierdie klas vertoon word nie:
1. Rivervalley Fiona, AB108, PA Abrahamse
2. Leeupoort Minke, PN05217, LA Grey

VADERAFSTAMMELINGSGROEP bestaande uit drie dogters, ouer as 15 maande:
1. Doornita 103 P, HFD103, Tendele Farms Trust
VADERAFSTAMMELINGSGROEP bestaande uit twee dogters (oor 15 maande) en twee seuns (oor 12 maande):
1. Salerika Milo (P), UG10123, Tendele Farms Trust

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes