T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

Bloem Skou 2018

Datum:  03 Mei 2018
Beoordelaars: 
Marius Nel Jr. & Nico Venter
4 Vertoners | 38 Diere

Senior Kampioen Bul

Naam:  TENDELE LN14127
ID
: 
LN14127
Eienaar:  TENDELE FARMS TRUST

Reserwe Senior Kampioen Bul

Naam:  TENDELE LN15067(P)
ID
: 
LN1567
Eienaar:  TENDELE FARMS TRUST

Groot & Junior Kampioen Bul

Naam:  RIVERVALLEY LOTTO
ID
: 
AB1544
Eienaar:  PA ABRAHAMSE

Reserwe Groot & Reserwe Junior Kampioen Bul

Naam:  MILAGRO PERU 1624
ID
: 
ACM1624
Eienaar:  ANDREW MASTERSON FAMILY TRUST

Kalf Kampioen Bul

Naam:  TENDELE REEVO LN1735
ID
: 
LN1735
Eienaar:  TENDELE FARMS TRUST

         

Reserwe Kalf Kampioen Bul

Naam:  TENDELE RYHANA LN1728
ID
: 
LN1728
Eienaar:  TENDELE FARMS TRUST

BLUP Kampioen Bul

Naam:  GULLAND NEBEUS
ID
: 
MAD15122
Eienaar:  L MEYER

FASE C Kampioen Bul

Naam:  TENDELE RENO
ID
: 
LN1643
Eienaar:  TENDELE FARMS TRUST

Groot & Senior Kampioen Koei

Naam:  MILAGRO AMY 1471
ID
: 
ACM1471
Eienaar:  ANDREW MASTERSON FAMILY TRUST

Reserwe Groot & Reserwe Senior Kampioen Koei

Naam:  RIVERVALLEY JANITA
ID
: 
AB1512
Eienaar:  PA ABRAHAMSE

         

Junior & Kalf Kampioen Koei

Naam:  MILAGRO MANDY 1673
ID
: 
ACM1673
Eienaar:  ANDREW MASTERSON FAMILY TRUST

Reserwe Junior Kampioen Koei

Naam:  MILAGRO MONIQUE 1651
ID
: 
ACM1651
Eienaar:  ANDREW MASTERSON FAMILY TRUST

Reserwe Kampioen Vers

Naam:  MILAGRO NIMO 1709
ID
: 
ACM179
Eienaar:  ANDREW MASTERSON FAMILY TRUST

Superkoei

Naam:  MILAGRO MANDY 1124
ID
: 
ACM1124
Eienaar:  ANDREW MASTERSON FAMILY TRUST

Senior Uier

Naam:  RIVERVALLEY NINA
ID
: 
AB1127
Eienaar:  PA ABRAHAMSE

         
       

Junior Uier

Naam:  RIVERVALLEY IRENE
ID
: 
AB1559
Eienaar:  PA ABRAHAMSE

       

Most points for / Meeste punte vir:
 

OVERALL / ALGEHEEL:
1. TENDELE FARMS TRUST, Senekal
2. ANDREW MASTERSON FAMILY TRUST, Humansdorp
3. PA ABRAHAMSE, Three Rivers

 

GROUPS / GROEPE:
1. ANDREW MASTERSON FAMILY TRUST, Humansdorp
2. TENDELE FARMS TRUST, Senekal
3. PA ABRAHAMSE, Three Rivers

 

FEMALES / VROULIK:
1. ANDREW MASTERSON FAMILY TRUST, Humansdorp
2. PA ABRAHAMSE, Three Rivers
3. TENDELE FARMS TRUST, Senekal

 

BULLS / BULLE:
1. TENDELE FARMS TRUST, Senekal
2. PA ABRAHAMSE, Three Rivers
3. ANDREW MASTERSON FAMILY TRUST, Humansdorp

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes